Inschrijven voor de Eifeltrekking ‘DE GROTE DRIE’ geschiedt onder de volgende voorwaarden:

  • Het totale bedrag voor de trekking bedraagt € 450,- waarvan € 30,- administratie/reserveringskosten.
  • Na inschrijving ontvang je een mail met een bevestiging. Na ontvangst van die bevestiging verplicht deelnemer zich om € 30,- administratie/reserveringskosten binnen twee weken na inschrijving te voldoen. Dit bedrag dient gestort te worden op rekening NL35RABO010.63.17.148 o.v.v. ‘naam inschrijver + vermelding: inschrijving DE GROTE DRIE’. Na ontvangst van dit bedrag is uw inschrijving officieel. U ontvangt dan binnen 1 week na overboeking een bevestiging van uw inschrijving.
  • Het resterende bedrag van € 420,- dient uiterlijk zes weken voor de aanvang van de trekking voldaan te zijn. Dit bedrag dient gestort te worden op rekening NL35RABO010.63.17.148 o.v.v. ‘naam inschrijver + vermelding: DE GROTE DRIE’.
  • Annulering van de inschrijving is mogelijk tot drie weken voor de aanvang van de trekking. In dat geval krijgt de deelnemer een bedrag van € 420,- teruggestort (totaalbedrag minus € 30,- administratie/reserveringskosten).
  • In de totale reissom is inbegrepen: gids, 5 x overnachting, 5 x ontbijt, 5 x diner, 4 x lunchpakket (geen lunchpakket op dag 1 en dag 6). Vervoer en consumpties zijn voor eigen rekening.
  • Indien onverhoopt de trekking door oorzaken buiten de deelnemer om niet doorgaat, heeft hij/zij recht op volledige teruggave van het inschrijvingsgeld, te weten € 450,-. Dit bedrag wordt binnen een week na de geplande startdatum overgemaakt op het rekeningnummer van de deelnemer.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om de route, indien nodig, aan te passen/te wijzigen.